10 ประโยชน์ของระบบผักไฮโดรโปนิกส์

by plantlover
ผักไฮโดรโปนิกส์

ผักไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก 2 คำ คือคำว่า hydro ซึ่งแปลว่าน้ำ และคำว่า ponos แปลว่าทำงานหรือแรงงาน เมื่อรวมกันจึงมีความหมายว่า การทำงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่าง ๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ในปัจจุบันนี้มีเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน ส่วนมากจะเป็นผักกินใบและเป็นพืชระยะสั้น ที่เก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ส่วนผักที่นิยมปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ได้แก่ เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ร็อคเก็ต  ฟิลเลย์ กรีนคอส บัตเตอร์เฮด ผักกาดหอม เป็นต้น วันนี้ Plantlover จะพาทุกคนมาดูประโยชน์ของการปลูกผักวิธีนี้กัน ไปติดตามกันได้เลย

ผักไฮโดรโปนิกส์

10 ประโยชน์ของระบบผักไฮโดรโปนิกส์

1. ทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์กว่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ช่วยให้ผู้ปลูกและผู้กินมีสุขภาพที่ดี ไม่เสี่ยงต่อการเกิดสารพิษสะสมในร่างกายเหมือนกับการปลูกพืชที่ใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยากำจัดศัตรูพืช และผักสดที่ได้จะมีความนุ่มและกรอบกว่าผักที่ปลูกในดิน

2. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก จึงสามารถปลูกได้ทุกที่ ปลูกได้ทั้งพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ปลูกน้อย

3. พืชผักเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เร็วกว่าการปลูกพืชผักในดินอย่างน้อยประมาณ 1-2 สัปดาห์

4. การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ประเภทนี้จะมีความสม่ำเสมอของการให้น้ำได้ดีกว่าการปลูกพืชผักในดินปกติ และยังสามารถควบคุมการให้น้ำได้ตามความต้องการของพืชได้ด้วย

5. การปลูกพืชผักโดยไม่ใช้ดิน จึงทำให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืชมารบกวน ไม่ต้องทำการจัดการดิน และยังสามารถปลูกใกล้กันมากได้อีกด้วย

ผักไฮโดรโปนิกส์

6. หมดปัญหาเรื่องสภาพดินที่ไม่มีความเหมาะสม เช่น ดินเค็ม ดินเป็นกรดหรือด่าง รวมไปถึงสภาพการขาดแคลนน้ำต่าง ๆ

7. ช่วยในการประหยัดต้นทุนต่าง ๆ เช่น ค่าแรงงาน เนื่องจากการปลูกผักในระบบนี้จะเป็นระบบที่ไม่ต้องมีการเตรียมแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่เหมือนการปลูกในดิน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องการเตรียมดิน การยกร่อง ค่าปุ๋ย รวมไปถึงค่ากำจัดวัชพืชต่าง ๆ

8. ผักไฮโดรโปนิกส์เป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมาก สามารถจำหน่ายได้ในราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ 60 บาทขึ้นไป โดยมีบริการรับซื้ออย่างแพร่หลาย ยิ่งหากเป็นการปลูกแบบออแกนิกด้วยแล้ว มูลค่าราคาก็จะสูงขึ้นด้วย

9. ระบบที่ปลูกพืชโดยรากแช่อยู่ในสารละลาย นิยมปลูกโดยทั่วไปและสามารถประยุกต์รางปลูกได้จากวัสดุที่หลากหลาย เช่น ท่อน้ำ กล่องโฟม ถังน้ำ หรือแม้กระทั่งขวดพลาสติก ก็สามารถทำได้

10. เราสามารถควบคุมการให้ธาตุอาหารของพืชผักได้ง่ายกว่าการปลูกในดิน

ผักไฮโดรโปนิกส์

You may also like

Leave a Comment