รู้หรือไม่ ? ดอกไม้ประจำชาติไทย ดอกอะไรเอ่ย

by plantlover
ดอกไม้ประจำชาติไทย

ดอกไม้สีเหลืองอร่ามที่มักพบเห็นได้ทั่วไปตามริมถนนสายต่าง ๆ คือสีสันของ ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน ดอกไม้ประจำชาติไทย มีสีเหลืองเป็นช่อสวยงาม ชาวไทยถือว่าสีเหลืองของดอกไม้ชนิดนี้คือ สีของพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ ที่แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในการทำความดี โดยดอกราชพฤกษ์จะเบ่งบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีจุดเด่นเวลาเบ่งบานคือการผลัดใบออกจนหมดต้น เหลือไว้เพียงแค่สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์เท่านั้น จากที่กล่าวมาด้านบนพอทราบคร่าว ๆ กันแล้วใช่ไหมคะ Plantlover จะพาทุกคนลงไปเจาะลึกถึงดอกไม้ประจำชาติไทย ดอกราชพฤกษ์ ค่ะ

ดอกไม้ประจำชาติไทย

ที่มาของดอกไม้ประจำชาติไทย

จากอดีตที่ผ่านมากว่า 50 ปี ทางราชการมีความพยายามหลายครั้งในการกำหนดให้มีสัญลักษณ์ประจำชาติไทย โดยเฉพาะการกำหนดดอกไม้ประจำชาติไทย เริ่มต้นจากกรมป่าไม้ชักชวนให้ประชาชนสนใจต้นราชพฤกษ์หรือคูณมาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2494 โดยรัฐบาลมีมติให้ถือวันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เป็นการชักชวนให้ปลูกต้นไม้ที่มีประโยชน์ชนิดต่าง ๆ มากมาย 

ในปี พ.ศ.2506 มีการประชุมเพื่อกำหนดสัญลักษณ์ดอกไม้ประจำชาติไทยเป็นครั้งแรก โดยกรมป่าไม้ได้เสนอให้ ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน ไม้มงคลที่มีประโยชน์และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นต้นไม้ประจำชาติ การเสนอครั้งนั้นไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ 

ปี พ.ศ.2530 มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นราชพฤกษ์อีกครั้ง โดยมีการส่งเสริมให้ปลูกต้นราชพฤกษ์ทั่วประเทศจำนวน 99,999 ต้น ข้อสรุปเรื่องสัญลักษณ์ประจำชาติดูเหมือนจะยังไม่ชัดเจน กระทั่งช่วงปี 26 ตุลาคม พ.ศ.2544 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้นำเรื่องดังกล่าวกลับมาเสนออีกครั้ง เหตุที่เลือกดอกราชพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำชาติเพราะมีความเหมาะสมในหลาย ๆ ด้านคือ เป็นดอกไม้จากต้นไม้ที่ถูกเสนอให้เป็นต้นไม้ประจำชาติเมื่อครั้งที่กรมป่าไม้เสนอไว้ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน ทนทาน ปลูกขึ้นได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่รู้จักแพร่หลาย ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลที่ถูกนำใสใช้ประโยชน์ในพิธีสำคัญ ๆ ในบ้านเมือง

ดอกไม้ประจำชาติไทย

ลักษณะทั่วไป

ไม้ยืนขนาดกลาง สูงประมาณ 10-25 เมตร เป็นไม้ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่ม เปลือกเรียบเกลี้ยงสีเทาอ่อน สีเทาอมน้ำตาล หรือ สีนวล เป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ ช่อใบติดเรียงสลับกันไปมา ดอกมีสีเหลือง ออกดอกเป็นช่อแบบช่อยาวตามซอกใบห้อยย้อยดอกลง ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 

ดอกไม้ประจำชาติไทย

การดูแลรักษา

1. ต้องการแสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง และเจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้งเป็นพิเศษ

2. ชอบน้ำน้อย ควรรดน้ำ 7-10 วันต่อครั้ง สามารถทนกับสภาพอากาศร้อนได้ดี

3. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียว

 4 ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ในอัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้น และควรให้ปุ๋ยปีละ 3-4 ครั้ง

You may also like

Leave a Comment