ผักออร์แกนิคกับเทรนด์รักโลก รักธรรมชาติ และรักสุขภาพ

by plantlover
ผักออร์แกนิค

เทรนด์รักสุขภาพมาแรงไม่เคยตกเสมอ ยิ่งถ้าเป็นเทรนด์การทาน ผักออร์แกนิค ไร้สารพิษ กำลังมาแรงมาก ๆ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ มันก็คือ ผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมาก เพียงแต่การเพาะปลูกจะต้องมีการดัดแปลงสภาพต่าง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยในดิน การบำรุงดิน อากาศ ความชื้น น้ำ เพื่อให้พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้ด้วยวิธีแบบธรรมชาติโดยอาหารจากธรรมชาติ วันนี้ Plantlover จะพาไปทำความรู้จักกับคำว่า ผักออร์แกนิค กันว่าคืออะไร แล้วประโยชน์ที่มีจะดีต่อร่างกาย ดีต่อใจ ดีต่อโลก จะดีแค่ไหน ตาม Plantlover ไปดูกันเลย

ผักออร์แกนิค

ผักออร์แกนิคคืออะไร ?

ออร์แกนิค หมายถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ปลอดสารเคมี ไม่ใส่ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกขั้นตอน  ถ้าเป็นพืชผักผลไม้ก็จะไม่ใส่สารเร่งการเจริญเติบโตหรือยาฆ่าแมลง ที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราเมื่อเราได้รับประทานเข้าไป ส่วนประกอบทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติ 100% การปลูกออร์แกนิคจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อดิน น้ำ อากาศและชีวิต

ผักปลอดสารพิษและผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ใช่ “ผักออร์แกนิค”

ผักปลอดสาร คือ ผักที่มีการใช้สารเคมีในระหว่างการเพาะปลูกจนกระทั่งใกล้เก็บเกี่ยว จะมีการเว้นการใช้สารเคมีในช่วงการเก็บเกี่ยว แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้เพาะปลูกเป็นคนกำหนดเวลา จึงไม่ถือว่าเป็นผักออร์แกนิค

ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ผักที่ปลูกกับน้ำ จึงเป็นผักที่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมี ไม่ว่าจะทางใบหรือทางน้ำ เพราะผักไร้ดินจะไม่มีดินที่เป็นตัวสะสมธาตุอาหาร เปลี่ยนจากดินเป็นการใช้น้ำเป็นตัวสะสมธาตุอาหารแทน การใส่ปุ๋ยก็จะให้ทางน้ำและปุ๋ยก็ยังคงต้องมีสารเคมี จึงไม่ถือว่าเป็นผักออร์แกนิค

ผักออร์แกนิค

ประโยชน์ของผักออร์แกนิค

1. ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารพิษตกค้าง และมีความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค

2. การบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย

3. ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้

4. ช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการและโรคออทิสติก เพราะสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์นั้นมีมากกว่า 100 ชนิด ที่เป็นสาเหตุของโรคดังกล่าว

5. เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้ว จะมีวิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ สารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไป

6. กระบวนการเพาะปลูกต่าง ๆ ยังเป็นการช่วยลดมลพิษได้อีกด้วย

7. ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผักเพิ่มมากขึ้น

8. เกษตรกรไม่ต้องสัมผัสสารเคมี

9. รสชาติดี พืชผักสดใหม่ เพราะโตตามฤดูกาล

10. ช่วยลดปริมาณการนำเข้าของสารเคมีจากต่างประเทศ

You may also like

Leave a Comment